ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Λειτουργούν τμήματα: Παιδικό – Προεφηβικό – Εφηβικό
Βοηθά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και στην ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Μέσα από τη διαδικασία της ελεύθερης έκφρασης τα παιδιά καλλιεργούν τα εκφραστικά τους μέσα, απελευθερώνουν τη φαντασία τους, συνεργάζονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και διασκεδάζουν.

26η  χρονιά!!!