ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ