Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΟΝΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΑΣ” ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α