Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ