ΜΑΘΗΜΑΤΑ LATIN ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α