Τμήμα Πλεχτού Δ.Η.Κ.Ε.Α. 2017 – Εγγραφές

Οι εγγραφές άρχισαν στο Τμήμα Πλεκτού της ΔΗ.Κ.Ε.Α., με εκπαιδεύτρια την κ. Μιχαλέτου Σοφία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-2404730.